Forårsbebudere og nye tiltag


 

Mens anemoner og erantis spirer frem, løfter vi sløret for udvidede services inden for elektronisk dokumentudveksling. Samtidigt byder vi velkommen til nye brugere på ebConnect.dk og hilser øget trafik fra eksisterende brugere velkommen.

 

Tilføj logo på e-faktura til e-mailmodtager
Vil du også sende e-faktura til modtagere, der ikke er registreret med EAN / CVR nr. i NemHandelsregisteret? ebConnect tilbyder forsendelse til modtagers e-mailadresse, som med lidt tilpasning kan inkludere dit firmalogo.

Ja tak. Tilføj logo til mine e-fakturaer (kr. 600)

e-faktura til e-mail

 

OIOXML eller OIOUBL - gør det en forskel?

OIOUBL er det seneste format inden for e-dokumenter, som udfaser OIOXML. Det offentlige har fordret OIOUBL siden december 2011, og flere private aktører efterspørger et skifte blandt leverandørerne.
I forhold til OIOXML er standarden udvidet til at rumme flere oplysninger - bl.a. mulighed for bilagstilknytning - og er samtidigt internationalt funderet. Derudover giver OIOUBL mulighed for at opbygge automatiserede indkøbsflows, hvor de elektroniske dokumenter automatisk valideres og matches og derved kan frigøre medarbejderressourcer til mere værdiskabende aktiviteter. Læs mere om OIOUBL og dokumentvalidering

 

Support for forsyningsspecifikation (UTS)

Nu kan du modtage UTS i OIOUBL-format. Bilagsdokumentet anvendes ved udvidede specifikationer relateret til en faktura. Fx ved opgørelse af el-, varme-, vandforsyning, renovations-, spildevandshåndtering og teleafregninger. Ønsker du selv at sende UTS til dine kunder er dette også muligt, såfremt din kunde har support for modtagelse.

 

Support for PDF-modtagelse
Har du leverandører, der stadig sender PDF pr. mail, mens du nyder overblikket og letheden ved at modtage e-fakturaer fra andre leverandører?  Nu kan du også modtage PDF dokumenter via ebConnect og får således samlet alle dine leverandørfakturaer ét sted. Fra ebConnect.dk / Indkomne kan du se preview (klik på forstørrelsesglas), downloade (sæt X og vælg PDF eller XML), slette (klik det røde ikon) og overføre til fx e-conomic kassekladde og videre bogføring. Som ved modtagelse af e-faktura, fratrækkes et point ved modtagelse af PDF.

Ja tak. Tilføj PDF-modtagelse til min ebConnect konto

 

Nye kundereferencer
Blandt vore nye kunder er en større kæde af underholdningscentre, en handelsvirksomhed og en række mindre/enkeltmandsvirksomheder. Hvor kæden af underholdningscentre har valgt ebConnect som e-handelspartner til automatisk modtagelse og videre håndtering af e-dokumenter fra deres leverandører, er det behovet for fakturaforsendelse til kunder med NemHandelsregistrering af EAN/CVR nr., eller som ønsker modtagelse pr. e-mail, der løses for de øvrige. Enten automatisk i samspil med fx C5 økonomisystem eller ved manuel indtastning og forsendelse via ebConnect.dk.

 

NemHandel - epidemien spreder sig
Den norske regering advarer mod alvorlige tilfælde af øget effektivitet i det offentliges indkøb. Episoderne har fundet sted i de offentlige instanser, som er begyndt at bruge såkaldte "elektroniske indkøb". Mange frygter, at det offentliges besparelser er begyndt at sprede sig.

Se indslag på YouTube

Nyhedsindslag_NemHandelsepidemi

 

 - ebConnect ønsker godt forår

ebConnect arbejder for at øge den elektroniske samhandel blandt små og mellemstore virksomheder med formålet at opnå tidsbesparelser ved mere effektive arbejdsgange. Med en registrering på www.ebconnect.dk opnås let og hurtig adgang til udveksling af e-fakturaer og andre dokumenter med forretningspartnere. Jo mindre tid, der anvendes på manuelle processer, jo mere kan der fokuseres på driftoptimering og forretningsudvikling.